UKBÂDADIR

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)

Dünyâ cefânın yurdudur,
Gerçek safâ ukbâdadır.
Beyhûde burdan bekle dur!
Gerçek vefâ ukbâdadır!

Öldünse ıslāh olmadan,
Geçtiyse berbâd imtihan,
Dünyâyı sen minnetle an!
Gerçek cefâ ukbâdadır!

Dâim kanar, onmaz yaran,
Dünyâda yok merhem saran,
Artık ne yapsan, pansuman!
Gerçek şifâ ukbâdadır!

Hasretle yanmış erleri,
Mes’ûd eder bal Kevser’i
Tüm Enbiyâ’nın Serveri,
Can Mustafâ ukbâdadır.

Cennet; ebed-müddet sürûr,
Âşık gönül, vuslat bulur,
Hakk’ın cemâlinden o nur!
Son irtifâ ukbâdadır.

Yitmiş o mâzî nerdedir?
Hassas terâzî nerdedir?
Tekrarla, Tâlî, nerdedir;
Milyon defâ; «Ukbâdadır!»

Vezni: müstef’ilün / müstef’ilün