BİZ…

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)

Geçmişte biz, cihânı adâletle karmışız,
Bîçâre kimsesizleri kardeşçe sarmışız.

Sen ben belâsı, kaplamadan tüm yürekleri,
Allah için bu beldede herkesle birmişiz.

Fermânımız kralları el-pençe durdurur,
Buhranlı ülkelerde, cesâretle varmışız.

Ahbâba merhametle, letâfetle yaklaşır,
Küffâr önünde sert kayalardan da zormuşuz.

Cenk meydanında zâlime kan kusturur ama,
Mazlûma hâlimizle eman bahşedermişiz.

Bizler ki, ıstıraplı şu kıymetsiz âlemi,
Yıllarca en değerli fazîletle örmüşüz.

Yalnızca sözdedir bugün özgürlüğün adı,
Mâzîde ey Varoğlu, hakîkatte hürmüşüz.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün