NAMAZ

Yusuf DURSUN

Namaz dînin direği, mü’minin gül yüreği;
Sevgi bahçelerinde açan cennet çiçeği…

Namaz gönül kapısı, yüce Rabbin yapısı…
Aşk üzre filizlenen âlemlerin tapusu.

Namaz insanın özü, öteyi gören gözü;
Kuşatır dalga dalga ruhları, Allah sözü…

Namazda zengin-fakir, yan yana türlü fikir…
Titreyen dudaklardan yükselir göğe zikir.

Namazda niyaz olur, hüzün gider haz olur;
Secdeyle yücelmeye bir ömürcük az olur.

Namaz, kaynağı nûrun; sevincin ve huzurun…
Ey; «Derdim var.» diyenler, hemen namaza durun!

Namaz başların tâcı, cümle derdin ilâcı;
Gül Rasûl’ün izinden koşanların mîrâcı.

Namaz bir mübârek hâl, namazda duâ helâl;
Rabbim yüce katına bizi namazdayken al!..