59. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Kış günlerindeyiz. Nezle, soğukalgınlığı, grip yanında bu kış bir başka gündem daha bizi ve bütün dünyayı meşgul etti: Ölümcül bir yeni grip, bir yeni hastalık daha… Dün veba, verem gibi salgın hastalıkların yenilmesi; bilimin bir zaferi olarak görülüyordu. Şimdi ise, obeziteden türlü kanser çeşitlerine nevzuhur pek çok hastalığın, bilim ve teknoloji kullanımındaki ölçüsüzlükten kaynaklandığı dile getiriliyor. Bu ölçüsüzlüğün sebebi, insanlığın dûçâr olduğu mânevî hastalıklar… İsraflar, nefsânî aşırılıklar…

«Bir Nefes Sıhhat» ancak rûhî ve bedenî, iki yönlü olursa, misilsiz bir nasip ve devlet olabilir.

Derûnî şifamız hangi hekimlerin, hangi deva reçetelerine muhtaç?

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ «Rûhen ve Bedenen Bir Nefes Sıhhat»i, Kanunî Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim hanları misal göstererek anlattı:

“Bir nefes sıhhat. Hem maddî hem mânevî.

Bu dünyada gerisi, boş! En büyük saltanatlar bile sadece hiç!

Kanunî, herkesin gözlerini kamaştıran ve bütün dünya ehlini cezbeden muhteşem saltanatı içerisinde aslında sadece bu gerçeği anlattı. Maddî ve mânevî sıhhatli bir nefesin her şeye bedel olduğunu… Yaşadığı uzun ömrünü, hep o sıhhat şuûruyla değerlendirdi. Çünkü ona göre bir nefes sıhhat; sadece dünyada zindelik ve canlılık değil, aynı zamanda cennetteki ebedî huzur ve saâdet nefesine dönüşecek bir mâhiyetti.”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahî Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL ile Tıp Üzerine bir hasbihâl gerçekleştirdik. Koruyucu hekimlikten, alternatif tıbba; hekimliğin hikmetinden, tabiplerin şairliğine pek çok konuda doyurucu açıklamaların yer aldığı bu güzel mülâkatı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Dosyamızda sağlık ve hastalık çeşitli yönlerden ele alındı. Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, hastalığa ve «iyileşme»ye İsmail Hakkı BURSEVÎ ve Mevlânâ’dan derûnî bakışları naklederken; Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, şiirimizde hastalığa yüklenen sevimli bakışı; Ayla AĞABEGÜM sıhhatin sağlıklı beslenmeyle olan alâkasını; Hatice Kübra ERGİN, tıbba güven tartışmalarının altında yatan doğu-batı düşüncelerini; Aynur TUTKUN hastalığın psikolojik temellerini ve moral gücünün sıhhate etkisini; Sadettin KAPLAN sebepsiz iç sıkıntılarını; Hadi ÖNAL ise yalnızlık hissiyatını kaleme aldı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Dünyada da Âhirette de Sıhhat ve Selâmet O’nu Sevmekle Mümkün» başlıklı makalelerinde; maddî ve mânevî sıhhatin, Peygamber Efendimiz’i sevmekle ve muhabbetin kantarı olan fedâkârlıkla mümkün olduğunu, âyet-i kerîmeler ve sahâbe misalleriyle ele aldı.

İrfan ÖZTÜRK Hocaefendi ibretlerle dolu bir ilim yolculuğunu; Dursun GÜRLEK, gönüllerin şifası olan sohbeti; Ahmet ZİYLAN iş hayatında başarının sırlarını anlattı.

Şiirler…

Allah Rasûlü’nün gönüllere şifâ, gözlere nûr olan hilye-i şerîfesinden bir demetle açılıyor, şiir bahçemiz. Yorulan ruhları dinlendirecek hikmet reçetelerinden formüller sunma gayretindeki mısralarla devam ediyor.

Esas hayat âhiret olduğu gibi gerçek ve tam şifa da cennette… Fakat kendini tertemiz eyleyip, kalbini mânevî hastalıklardan arındırarak huzura varabilenlere…

Yüzakıyla…