YÜZAKI NESLİ İÇİN

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yandıkça gönül kandilimiz fer verecek,
Gözler ebedî nûruna tekrâr erecek;
Tekrâr olacak böyle nesiller yüz akı,
Devran nice aylar ve güneşler görecek!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl