SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Gövdeyle değil, rûh ile insân olalım,
Tenden geçelim, cân ile cânân olalım.
Mahşer günü bayram diliyorsak Seyrî,
Bizler de koyunlar gibi kurbân olalım…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl