HINZIRIN GRİBİ…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Görülmemiş ne zamandır, maraz, bununki gibi!
Vebâlı fârelerin bitti iftihar sebebi…

Beşer için ne şenâat tutup domuz yemesi…
Domuz değil mi necâsette varlığın da dibi?..

Hayâ ve iffeti yok, pisliğiyle karnı da tok!
Adıyla târihi «yüzsüz» çıkar işin garibi…

İnip de Hazret-i Îsâ kılıç çekinceye dek;
Cihânı dağladı deccalce; «hınzırın gribi» 2109-100=2009

 

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün