Sevdiklerinize EN GÜZEL Hediye!..

Şair Seyrî’nin Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- için kaleme aldığı şiirlerinden meydana gelen eserinin ikinci baskısı;

“Tâ ezelden tâ ebed,
Adı gibi Muhammed…
Habîbullah, en özel;
En Mükemmel
EN GÜZEL…”
adıyla çıktı… Hazret-i Peygamber’e Arz-ı hâl…
Bilâl’in Ezanı…
Ravza-i Mutahhara…
Mahcûbum Yâ Rasûlâllah…
Aşk Kasîdesi…
Vedâ Hutbesi…
Leb Değmez Bir Nâ’t-ı Şerif…
Salât Eyler Selâm Eyler…
Tâif’te Hazret-i Peygamber’in Taşlanması Üzerine…
Uhud’dan Kalan Bir Hâtıra…
ve daha pek çok şiir…
Yâ Rasûlâllâh, ibâdet ettiğin zât aşkına,
Kaabe kavseyn olduğun mîrâc-ı vuslat aşkına,
Na’t-i Seyrî’den bu ümmet der ki bizzat aşkına,
Ben de seyrân eyleyem cennette Allâh aşkına! Eşik öpüp; de ki bayramda sen de: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Bu ümmetin Sana âmâdedir, merâm eyler,
Ezelden aşkına pervânedir, selâm eyler!..”