RUBÂÎ

Memduh CUMHUR

Nâbî’yi Tazmin

Sevdâyı gönülde iştiyaktan biliriz,
Gün şevkını gün gelir şafaktan biliriz.
«Biz kendi vücûdumuzla bir şey değiliz»
Lâkin yaşanan her şeyi Hak’tan biliriz.