ÖNCE DİLİM ÖĞRETMENİM

M. Faik GÜNGÖR

Sana geldim, evvelince
Al Türkçemi öğret bana.
Tatlı tatlı kuşdilince
Bal Türkçemi öğret bana.

Öğretip, kötüyü iyi,
Bozma ben gibi sabîyi.
Alfabemden ecnebîyi
Yol! Türkçemi öğret bana.

İndir gökten yıldız, ayı,
Koy elime dolunayı.
Yûnus Emre, Mevlânâ’yı
Bul! Türkçemi öğret bana.

Kaldır ülkemdeki yası.
Sevgi ile doldur tası.
İçimdeki kiri-pası
Sil! Türkçemi öğret bana.

Âşık Veysel’in telinde.
Desen desen Türk elinde.
Cümle soyumun belinde
Şal Türkçemi öğret bana.

Mevsimlerin içinde yaz.
Leylâ’daki cilve ve naz.
Anne sütü kadar beyaz
Şol Türkçemi öğret bana.

Onda sözlerin essahı.
Ancak o söndürür ahı.
Diller bahçesinin şahı
Gül Türkçemi öğret bana.