KİMDİM?

Mithat Cemal KUNTAY

A‘sâra sorarsan, beni söyler sana kimdi?
Bir başka denizdim, kürenin rub‘u benimdi!..

Mermîler, alevler beni bir kal‘a sanırdı,
Efserlerin enkāzı uçar, dalgalanırdı…

Cevvâl atımın kanlı, kıvılcımlı izinde,
Bir umk idi aksim ebediyyet denizinde…

Çarpardı göğün kalbi hilâlin avucunda,
Titrerdi yerin tâlii mermîmin ucunda…

A‘sâr elimin çizdiği mecrâdan akardı,
Üç kıt‘ada mağrûr atımın izleri vardı…

Fevkinde uçarken o nişîbin, bu firâzın,
En şanlı hükümdâr-ı hurûşânına arzın

Tek bir nazarım berk-ı inâyetti, keremdi,
İklîli hediyyemdi, ekâlîmi hibemdi…

Hançerdi hayâlim, bütün akvâm ona kındı,
Gûyâ küre şeydâ-yı irâdemdi, kadındı…

A‘sâbına kalbimdeki âhengi verirdim,
Kasd eylediğim şekli verir, rengi verirdim…

Dünyâ bilir iclâlimi, «ben böyle değildim!»
«Ben altı asırdan beri bir def’a eğildim!..»

a‘sâr: Asırlar.
rub‘: Dörtte bir.
kal‘a: Kale.
efser: Taç.
umk: Derinlik.
tâli‘: Talih, kısmet.
nişîb: İniş.
firâz: Yokuş.
hurûşân: Coşan, çağlayan.
iklîl: Taç.
ekalîm: İklimler.
akvâm: Kavimler.
şeydâ: Deli, çılgın.
a‘sâb: Sinirler.
iclâl: Yücelik.
Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün