GEZERİZ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Yine gurbette bugün rûyuna hasret yüzümüz,
Gezeriz sâhili baştanbaşa sensiz yine biz…
Dökülen gözyaşımız yağmura rahmet okutur,
Gezeriz sâhili baştanbaşa sensiz yine biz…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün