ENGELLER VAR

Zahit GENÇ

Kimi zâhir, kimi bâtın,
Yolumuzda çok engel var.
Kimi parça, kimi bütün,
Yolumuzda çok engel var.

Bu yol Hakk’a vuslat yolu,
Götürecek Hakk’a kulu,
Sürü sürü, dolu dolu,
Yolumuzda çok engel var.

Koyma Mevlâ’m bize bizi,
Bağışlayın bendenizi,
Sıra sıra, dizi dizi,
Yolumuzda çok engel var.

Büyük engel bize nefis,
Yolumuzu kesen bir sis,
Kirli kirli, kötü, habis,
Yolumuzda çok engel var.

Zikir siler kalpten kiri,
Hakk’ı anan kalpler diri,
Büyük büyük, iri iri,
Yolumuzda çok engel var.

Hakk’a vâsıl olmak için,
Kalpler yansın için için,
Bu engeller düşün, niçin?
Yolumuzda çok engel var.