Sevdiklerinize EN GÜZEL Hediye!..

0 216 532 44 44

230 Sayfa…

2 Renk Resimli…

Yâ Rasûlâllâh, ibâdet ettiğin zât aşkına,
Kaabe kavseyn olduğun mîrâc-ı vuslat aşkına,
Na’t-i Seyrî’den bu ümmet der ki bizzat aşkına,
Ben de seyrân eyleyem cennette Allâh aşkına!

Genişletilmiş

2. Baskı

Eşik öpüp; de ki bayramda sen de: “Ey Levlâk,
Ebî fedâke ve ümmî fedâke, nefsi fedâk,
Buyur; bu can da fedâ, ten de, yâ Rasûlâllah,
Anam, babam da fedâ, ben de, yâ Rasûlâllah!
Bu ümmetin Sana âmâdedir, merâm eyler,
Ezelden aşkına pervânedir, selâm eyler!..”

Şair Seyrî’nin Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- için kaleme aldığı şiirlerinden meydana gelen eserinin ikinci baskısı;

“Tâ ezelden tâ ebed,
Adı gibi Muhammed…
Habîbullah, en özel;
En Mükemmel
EN GÜZEL…”

adıyla çıktı…

• Hazret-i Peygamber’e Arz-ı hâl…

• Bilâl’in Ezanı…

• Ravza-i Mutahhara…

• Mahcûbum Yâ Rasûlâllah…

• Aşk Kasîdesi…

• Vedâ Hutbesi…

• Leb Değmez Bir Nâ’t-ı Şerif…

• Salât Eyler Selâm Eyler…

• Tâif’te Hazret-i Peygamber’in Taşlanması Üzerine…

• Uhud’dan Kalan Bir Hâtıra…

ve daha pek çok şiir…