TAZİYE

Bir dert gelir ansızın ciğerde zarı deler,
Münker-Nekir lâhzada mermer mezarı deler!
Kaç şâhı, kaç güzeli ölüm alıp götürdü,
Dağları Azrâil’in bir tek nazarı deler!..

İnsan ki bu âleme tek gelir ve tek gider.
Ya ballar ile dolar ya boş bir petek gider!
(Mustafa Necati BURSALI)

Aylardır hep bu köşede, Cenâb-ı Hakk’a, Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’ne yahut Hak dostlarına hitaben yazdığı birbirinden güzel, duru, akıcı şiirlerini okuduğumuz, kıymetli şair Mustafa Necati BURSALI; 28 Eylül 2009 günü, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumun 29 Eylül 2009 günü kaldırılan cenazesinde vasiyeti gereği bir nâ‘ti okundu. 1941’de Samsun-Kavak’a bağlı Alaçak köyünde doğan, buhranlı günlerde hâfızlığını ikmâl eden, çeşitli basın-yayın organlarında 1965’ten beri makale ve şiirleri yayımlanan, altmışın üzerinde dînî-millî muhtevâda eser, ekserîsi Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e hitaben yazılmış şiirlerden oluşan dört şiir kitabı ve 23 küsur yıllık imam-hatiplik ile bereketli bir ömür sürdüren Mustafa Necati BURSALI, aynı zamanda Hattat Hâmid AYTAÇ’tan icâzetli bir hattattı. Ömür peteğini nice ballarla doldurmuştu.
Cenâb-ı Hak’tan, merhum şaire rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır niyaz ederiz. Ve dileriz ki şu niyazları kabule karîn olur:

Tüm ümmetler içinde ümmetinin yüz akı,
Bir Hamza, bir Mus‘ab, bir Câfer-i Tayyâr olmak!..

Benim bütün ümidim, kereminin incisi,
O güzel cennetlerde isterim civar olmak!..
(Mustafa Necati BURSALI)