ŞEHİDLER ÖLMEZ!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)

Dağları dost edinmiş, korkusuz koç yiğitler,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…
Sana bağlanmış nice gönüllerde ümitler,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…

Biz ki, nice amansız bâdireler atlattık
Biz ki, yıkık devleti yeni baştan var ettik,
Yedi düvel düşmanı ezip yerle bir ettik,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…

Terör belâ edilmiş, vatana ortaklaşa,
Fitne ekilmiş cennet yurdumda dağa-taşa,
Oysa yaşardı millet, dâim kardeş kardeşe,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…

Soylu bir ruh taşırsın, asâletli atandan,
Verilecek bir karış toprak yok bu vatandan,
Müjdeler gelmiş sana, bizleri Yaratan’dan
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez.

Bilirim; eseri yok korkunun asla sende,
Îman nûru parlıyor, sarsılmaz o gövdende,
Seninle yaşayacak memleketim güvende,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…

Fennin Sultan Fatih’ten, cesaretin Yavuz’dan,
Cihangir millet kanı, taşıyorsun Oğuz’dan,
Sakın gevşeme bir an, düşmana tarruzdan,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez…

Kalleşçe vurulursan, kalbim acınla yanar,
Görürsem tabutunu, billâh ciğerim kanar,
Varoğlu, hep rahmetle yüce şânını anar,
Haydi, Mehmet’im haydi, bil ki şehidler ölmez..