AŞKIM DURUYOR

Yusuf DURSUN

Lutfuyla bu âciz kulu Rabbim koruyor,
Her sâniye nabzım yeni baştan vuruyor,
Döksem bile yaprak gibi altmış yaşımı,
Her dem yeniden can bulan aşkım duruyor.
Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl