KIT‘A

Memduh CUMHUR

Hülyâlı gözlerinde garip gölgeler nedir?
Solgun yüzünde hâtıralar sonbahar gibi.
Hüznün sonunda müjdeler artık seherdedir.
Ufkunda gizle sevgimi bir yâdigâr gibi.
Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün