CÂMİLER

Hakkı ŞENER

Gökte Beyt-i mâmur yerde Beytullah,
Hakk’ın anıldığı mekân câmiler…
İhlâs ile gelen buluyor felâh,
Cennet bağı gibi kokan câmiler…

Varlığı Hazreti Âdem’le başlar,
İbrahim eliyle örülen taşlar,
Eskitemez nice boranlar, kışlar,
Ezelden ebede akan câmiler…

«Takva ile kurulmuştur yapısı»
İslâm beldesinin ölmez tapusu,
Sevgi, barış, medeniyet kapısı,
Karanlığa kandil yakan câmiler…

Bir mekteptir nice ilim okunur,
Muhabbetin şalı burda dokunur,
Günde beş kez ziynetini takınır,
Ezanlarla Arş’a çıkan câmiler…

İnce ruh, göz nûru taşlara sinmiş,
Kiminin içine şadırvan konmuş,
Lâle bir mesajla tersine dönmüş,
Zarâfette başı çeken câmiler…

Her şehirde var küçüğü, ulusu,
Bin hâtıra taşır, geniş avlusu,
Hayat verir, musluklardan akan su,
Gönüllere huzur eken câmiler…

Kimi garip kalmış, yanar içlenir,
Bayramlarda umutları güçlenir,
Mübârek akşamlar sanki taçlanır,
Aleme ay-yıldız takan câmiler…