İLÂHÎ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

«Hak yarattı âlemi»
Rûhu kıldı Âdem’i,
Etti tevhid mahremi,
Lâ ilâhe illâllah…

Yerde-gökte kudreti,
Yağar dâim rahmeti,
Âşikârdır devleti,
Lâ ilâhe illâllah…

Bir hayaldir bu âlem,
Olur fânî demâdem,
Kalır vech-i zü’l-kerem,
Lâ ilâhe illâllah…

Hak ederse inâyet,
Bulur insan hidâyet,
Dilde zikri emânet,
Lâ ilâhe illâllah…

Gün zevâle ermeden,
Can bedende nur iken,
Akıl câna yâr iken,
Lâ ilâhe illâllah…

Kim dilerse erliği,
Mürid görsün birliği,
Cümle âlem dirliği,
Lâ ilâhe illâllah…

1992

-Ahmet HATİPOĞLU’na-