EDEP YÂ HÛ!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Târih boyu baş tâcı hüner «ille edep»ti,
Neslim, o büyük devleti bilmem niye tepti?

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün