ADAM OL!

Zahit GENÇ

Muhtaçsın sen rahmete,
Adam gibi adam ol!
Kulak ver bu davete,
Adam gibi adam ol!

Dünya böyle bir âlem,
Geldik buraya madem,
Ol ki güzel bir âdem,
Adam gibi adam ol!

Ya zengindir ya fakir,
Görme kimseyi hakir,
Gece-gündüz ol zâkir,
Adam gibi adam ol!

Doğru konuş, güzel yaz,
Dost yanında etme naz,
Sen ihlâsla kıl namaz,
Adam gibi adam ol!

Tevbe et sen gönülden,
Geri gelmiyor giden,
Az mı demişti deden,
Adam gibi adam ol!

Dönme kutlu seferden,
Dâim uzak dur şerden,
Olma kötü beşerden,
Adam gibi adam ol!

Devlet malı aşırma,
Sabrını hiç taşırma,
Yoldan çıkıp şaşırma,
Adam gibi adam ol!

Kopma sakın özünden,
Dönmez mü’min sözünden,
Nur damlasın yüzünden,
Adam gibi adam ol!

Cömert olsan kim ne der?
Muhtaçlara bolca ver,
Nice gizli sırra er,
Adam gibi adam ol!

İnsana îman gerek,
Hakk’a boyun eğerek,
Taşı, temiz bir yürek,
Adam gibi adam ol!