GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Yıkılan hâneyi Mevlâ yine âbâd eder elbet…
Feleğin tahtını koymaz yine berbâd eder elbet…

Eli ermez gözü görmez yüzü gülmezleri kollar,
Yolu yolsuzlara düşmüşlere imdâd eder elbet…

Bu kadar gam yükü çekmez diye aldanmaya gönlün,
Seni îmân ile süsler yine dil-şâd eder elbet…

İlim öğrenmeğe cehd et inanırsan yüce emre,
Emeğin hiç boşa gitmez seni irşâd eder elbet…

Gece-gündüz deme her an Seferî Hakk’a yakar sen,
Kafesinden uçurur cânını âzâd eder elbet…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün