55. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Yaratıcımız, mâbûdumuz Rahmân, Rahîm, Erhamu’r-Râhimîn…

Peygamberimiz Rahmet Peygamberi… Âlemlere Rahmet…

Dînimiz rahmet ve merhamet dîni…

Ya bizler, ya cemiyetimiz? Atalarımız gibi bir merhamet toplumu teşkil edebildik mi?

Semâ ehlinden merhamet ve ihsan dilenen bizler, arz ehline merhamet ve rahmet arz edebildik mi?

Yoksa merhamet ve rahmet nedir, onu dahî unutmaya mı başladık?

Rahmet Mevsimi Ramazân-ı şerif ve ancak şâmil ve kâmil bir merhametle gerçek bir bayram olacak Ramazan Bayramı arefesinde, dosya konumuz merhamet…

İnsana hayat vereni ile maraz vereni; ilâhî olanı ile şeytanın aldatmasına vesile olanı, his plânında kalanı ile fiiliyata yansıyanı… Merhamet çeşit çeşit… Bizi semâ ehlinin merhametine, serin ve huzur verici rahmet yağmurlarına eriştirecek olanını ortaya koymak çok mühim… Aksi hâlde merhamet bir anda merhametsizliğe dönüşüyor.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;

“Gıdaların genleriyle oynandığı gibi merhametin de genleriyle oynanmakta. Adı merhamet, kendi; zulüm, yanlışlık, gaflet, acımasızlık ve gaddarlık olan bir davranış kavramı hâlinde vicdanlarda ekim-dikim yapılmakta. Gerçek merhamet, yüreklerden de zihinlerden de sökülmekte.”

diyerek merhameti teşrih ediyor ve Allah merhametiyle, şeytanın sözde merhametini madde madde ele alıyor. «Dünya ve Âhirette Merhamet Bayramı»na eriştirecek gerçek ve doğru merhameti tanımanın ipuçlarını veriyor.

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, merhametin hissiyattan fiiliyata geçirilmesinin önemini; Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, rahmet ve merhamet kavramlarının Türkçemizdeki zengin mânâ çerçevesini; H. Kübra ERGİN, merhametten kaçan ve kaçınan modern insanın tenakuzlarını ele alırken; Asım UÇAROK, marazî, aşırı ve sahte merhamet mevzuunu işliyor. Hadi ÖNAL, günümüz dünyasının merhamete aç ve muhtaç oluşunun altını çiziyor.

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Cenâb-ı Hak’la Dostluğun Birinci Şartı: Merhamet» başlıklı makalelerinde, şâmil ve kâmil bir merhametin îcâb ettirdiği müstesnâ ölçüleri, başta sahâbe-i kiram olmak üzere Hak dostlarından misallerle kaleme alıyor.

Sadettin KAPLAN, Ramazân’ı karşılıyor, hem uğurluyor… Hanım yazarlarımız Ayla AĞABEGÜM ve Aynur TUTKUN, Ramazân’ın dünyamıza, hayatımıza bir çekidüzen verme vesilesi edilmesini salık veriyorlar. Dursun GÜRLEK, yakın tarihimizden hayreti mûcip bir dehâ ile bizleri tanıştırırken; Ahmet ZİYLAN hâtıralarla hayata düşülmüş notlarında aldatmanın aslında aldanmak olduğunu ortaya koyuyor. Burhan Cahit ÖZDEMİR ve Can ALPGÜVENÇ, Osmanlı’dan haşmetli ve ibretli sahneleri temâşâ ettiriyor.

Tabiî ki yüz akı şiirler…

Rahmet-i Rahmân’a açılmış eller, diller ve gönüller…

Mü’minlere karşı Rahîm/çok merhametli olduğu âyetle sâbit olan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in şefâatini niyaz eden mısralar…

Rahmet mevsimi Ramazân-ı şerîfin sadırlara tattırdığı lezzetleri satırlara dökme gayreti…

Bir bayramın eşiğinde, bayramları; takvimlerin kapımıza getirdiği bir tatil değil, bizim kapısına koştuğumuz bir rahmet ve merhamet mektebi olarak görebilirsek, ebedî Merhamet Bayramı’na, cennete nâil olmak -Allâh’ın izniyle- mümkün…

Merhamet Bayramı’nız mübârek olsun…

Yüzakıyla…