ALLAH RIZÂSI…

CELİL (Halil GÖKKAYA)

Allah rızâsı;
Kalbin sezâsı,
Gönlün fezâsı,
Her hayrın başı,
Allah rızâsı…

Tâatin hası,
Vaktin îfâsı,
Bazı şeylerin,
Olmaz kazası…

İblisin pası,
Çürütür tası!
Onulmaz yara,
Nefsin ezâsı…

Tembelin yası,
Sarınca kası,
İki dünyada,
Bitmez cezâsı…

Mü’min duâsı,
Îman şuâsı!
Kur’ânî ipek,
Rûhun kozası…

Yer-gök arası,
O’nun mirası!
Zikreder kulun,
Bütün âzâsı…

Tekbir sedâsı,
Namaz edâsı,
Yüzlere vurur,
Kalbin sezâsı…

Aşkın mânâsı,
Demler ihlâsı,
Tesbihle taşar
Gönül fezâsı…

Hakk’ın rızâsı,
Can iktizâsı!
Aklın hizâsı,
Celil’de maksat;
Hakk’ın rızâsı…