MÂDEM Kİ YAŞATMIYORSUN ÖLDÜR BÂRİ!

Harun ÖĞMÜŞ

Söz söylesen ağzından akar âb-ı hayât
Baktın mı saçar gözlerin uşşâka memât
Can vermeyeceksen bu gönül toprağına,
-Varsın öleyim- bir kere olsun göz at!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâilü / feûl