İSTERİM

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI)

Ey gönül, yiğitçe duruş isterim!
Sadece takvâda yarış isterim.

Bitirip savaşı kendi kendinle,
Aşkın otağında barış isterim.

Ateş İbrahim’i yakmasın diyen,
Karınca misâli varış isterim.

Rûhuma sinsice uzanan ele,
Nefsin öz köküne, vuruş isterim.

Sildim mâsivâyı sildim gözümden,
Ne para-pul ne de kuruş isterim.

Kalbi hüzün dolu, gözleri yaşlı
Mahzun gönülleri, sarış isterim.

Şehid kanlarıyla sulanan yurdu,
Günbeyli’den karış karış isterim.