KIT’A

Memduh CUMHUR

Sensiz cihanda her şeye bîgâneyim bugün;
Artık ne söylesem de, ne duysam da nâfile,
Rüzgâr değiştiğinde sürükler mi kim bilir;
Hülyâlı dalgalar beni bir başka sâhile.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün