GÖRÜNÜR…

Hakkı ŞENER

Hakk’ın rızâsıdır yolun doğrusu,
Yürüyen görünür sapan görünür…
Duyulsa bu yolda gayret çağrısı,
Geriden usulca kopan görünür…

İyi bir niyettir her şeyin başı,
Ettiğini bulur dünyada kişi.
Sakın gizli kalır sanma bir işi
İyiyi, kötüyü yapan görünür…

Korkulur ölümden, sanılır uzak,
Çıkar karşımıza bin türlü tuzak,
Seyreyle âlemi, ibret ile bak.
Mala-mülke, nefse tapan görünür…

Yakın uzak olur tembel gözünde,
Meskenet sezilir türlü sözünde,
Hasetçinin ateş yanar özünde,
Komşunun torbası hapan görünür…

Garip Hakkı sen de göçer gidersin,
Ecel bâdesini içer gidersin
Bir gün ektiğini biçer gidersin,
Senin de yerini kapan görünür…

hapan: Büyük çuval.