54. Sayı Takdim

Gelecek…
Er geç gelecek.
İstikbal, bizi istesek de istemesek de karşılayacak. Aslında gelecek gelmiyor; biz, ona gidiyoruz. Bizi ona götüren zamanı durdurmaya imkânımız yok. Fakat gittiğimiz yolu değiştirerek, bizi bekleyen istikbâli, varacağımız son durağı değiştirmek elimizde…
Tercihlerimiz; «Nasıl bir bugün?» yerine;
«Nasıl bir gelecek?» hesabı üzerine kurulmalı.
Yolun konforu, rahatı değil, varılacak adresin huzuru lâzım bize… Neticeye bakan, âkıbeti düşünen bakışa ihtiyacımız var. Gündelik hayatın basit kurnazlıklarına yeten «akl-ı maâş»a değil, esas hayat olan âhireti, gerçek geleceği, hakikî istikbâli düşünen ve ona göre kendisine bağlı tüm üniteleri harekete geçiren «akl-ı maâd»a, uhrevî akla muhtacız.
Yoksa göz göre göre, karanlık bir tünelin içinde hususî ve umumî kıyâmetimize doğru son sürat ilerliyoruz.
Bize lezzetleri yok eden ölümü, âhireti, gerçek istikbâli, gerçek hayatı hatırlatan üç aylar ikliminde, Ramazân’ın kapısında, zaferler ayında, fakat Doğu Türkistan’dan gelen acı haberler ortasında dosya konumuz olarak; “Ferdî ve İçtimâî; Dünyevî ve Uhrevî Olarak Gelecek” mevzuunu seçtik. Sualimiz, tercihlerimizin temeli:
Nasıl Bir Gelecek…
Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Azrâil’e; «Hoşgeldin!» diyebilme hünerini, gerçek istikbâlin önüne çekilen perdelerdeki yalancı geleceklere aldanışı, «gelecek»i «gelmeyecek» sanma gafletini yazdı. Dün olacak günlere değil, yarınlara göre hareket etmenin ehemmiyetini vurguladı:
Ey dün olacak günlere tâlip,
Mahşer gelecek günlere gālip! (Seyrî)
Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, peşin ama kısa ile uzak ama ebedî istikballer arasında seçimi inceledi. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, istikbâlin mâzî ile derin alâkasını teşhis etti. H. Kübra ERGİN, milletlerin geleceği ve nüfus meselesini kaleme aldı. Prof. Dr. Ömer ÇELİK, insanın yolculuğunun nihayete ereceği iki neticeyi, en büyük zafer ve mağlûbiyeti işledi. Asım UÇAROK gelecek ve vaat münasebetini, gerçek ve sahte vaatleri yazdı.
Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Îman Kardeşliği» başlıklı makale dizisinin ikinci yazısında, «Kardeşinin Derdiyle Dertlenmek» mevzuunu, sahâbe, İslâm büyükleri ve îman kardeşliğinin feyziyle, enerjisiyle cihana hükmeden ecdadımızdan müstesnâ misaller eşliğinde kaleme aldılar.
Tarih, kültür-sanat, toplum ve karakter köşelerimiz de hayatla iç içe hâtıralar, teşhisler, tekliflerle ferdî istikbâlinize dair size kılavuzluk etmekte… İrfan ÖZTÜRK, Ahmet ZİYLAN ve Elif MENCET yaşanmış hikmet ve ibret dolu kıssa ve hikâyelerle dergimizde.
Şiirler…
Zulme isyan ederken, milletin geleceğini teşkil eden gençliğe davetlerle dolu şiirler…
Hepimizin zarurî geleceği olan kabre, ölüme, kıyâmete dair hatırlatmalar…
Türk şiirinin geleceği olan Yüzakı şairlerinin kaleminden…
«Huzurlu bir mâzîden huzurlu bir istikbâle…» hedef ve niyetiyle yola çıkan Yüzakı, sahte değil esas geleceği, düşünce ve his dünyanızın gündemine getirmek arzusunda. Millet olarak mâzîsi gibi şanlı, cennet gibi huzurlu bir gelecek; gençlerimizin, tercihlerine bağlı…
Soruyoruz; iki âlemden hangisi?
Nasıl Bir Gelecek?