SELÂM SANA EY NEBÎ!

Mustafa Necati BURSALI

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e çok salât (ve tekrîm) ederler. Ey îman edenler! Siz de O’na salât edin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb, 56)

Zerreler adedince,
Selâm Sana ey Nebî!
Her lâhza; gündüz-gece,
Selâm Sana ey Nebî!

Nice bin âşıkın var,
Sen’sin âleme medar,
Yağmur damlası kadar,
Selâm Sana ey Nebî!

Gönüller sevdana kap,
Öyle istemede Rab,
Gönderir Acem, Arap,
Selâm Sana ey Nebî!

Denizde ve karada,
Budur ermek murâda,
Cibrîl verdi Hirâ’da,
Selâm Sana ey Nebî!

Vicdanlar olunca hür,
Onu aşk, îman bürür,
Bâd-ı sabâ götürür,
Selâm Sana ey Nebî!

Bir doyumsuz beste var,
Nağmelerde, seste var,
Her an bir nefeste var,
Selâm Sana ey Nebî!

Bulut, zübde, âb verir,
Su içtiğin kap verir,
Melek verir, Rab verir,
Selâm Sana ey Nebî!

Ceylân, kuzu, güvercin,
Her şey hep Sen’in için,
Gönderir insan ve cin,
Selâm Sana ey Nebî!

Bize rahmetsin Hak’tan,
Gül fışkırdı topraktan,
Var Nuh’tan, var İshak’tan,
Selâm Sana ey Nebî!

Bu sevda kardan beyaz,
Yakar durur bahar-yaz,
Bülbüller etmede arz,
Selâm Sana ey Nebî!

Tenin bir ipek beden,
Var zemzem, var Kâbe’den,
Var kutlu sahâbeden,
Selâm Sana ey Nebî!

Güzellikte başka bu,
Bir kapıdır aşka bu,
Gönderir can Yâkub’u,
Selâm Sana ey Nebî!

Kışta, baharda, yazda,
Var ezan, var namazda,
Var sünnette, var farzda,
Selâm Sana ey Nebî!

Mislini görmedi yer,
Aşkın dünyalar değer,
Ne mübârekmiş meğer,
Selâm Sana ey Nebî!

Yüzün güneşlerden ak,
Hayran, İbrahim, İshak,
Verdi Cibrîl, verdi Hak,
Selâm Sana ey Nebî!

Kâh elif, kâh olur nûn,
Sevdası hoştur onun,
Götürür dürr-i meknûn,
Selâm Sana ey Nebî!

Zühre, Ülker, mah verir,
Nice melik, şah verir,
Hazret-i Allah verir,
Selâm Sana ey Nebî!

Bu bir bal dolu petek,
Saysam bitmez ki tek tek,
Vermededir her çiçek,
Selâm Sana ey Nebî!

Sanki nağme-i cennet,
Kâh farz, kâh olur sünnet,
Gönderir kutlu ümmet,
Selâm Sana ey Nebî!

Kitap, Sünnet dinde var,
Buhârâ’da, Çin’de var,
Her gönlün içinde var.
Selâm Sana ey Nebî!

Benim için yol uzun,
Nûru Sen’sin sonsuzun,
Binlerce defa olsun,
Selâm Sana ey Nebî!