MAZLUMUN ÂHI

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN)

Dinle zâlim, varsa zulmün; mazlumun bir âhı var!..
Varsa zulmün; zor hesâbın, âhı var, eyvâhı var!..
Mazlumun bir âhı var, hem müntakim bir şâhı var!..
Âhı var, eyvâhı var, bir şâhı var, Allâh’ı var!..

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün