BİZ O SIRRI YOL EYLEDİK

Muhsin İlyas SUBAŞI

Düştü rûhumuza ismi,
Sevgisini hâl eyledik…
Baktık kâinatta resmi,
Dilimizi lâl eyledik…

Bu bir aşktır gönle gider,
«Aşk, nefiste ölmektir» der,
Ölmeyenler neler öder,
Biz o nefsi kul eyledik…

Her rengin ayrı dili var,
Her renk aynı sırra çıkar,
Sır insanı nurla yıkar,
Biz o sırrı yol eyledik…

Gönül kendince bir dildir,
Çilesiz aşk, aşk değildir,
Bu kapıdan gel, sen de gir,
Biz çileyi bal eyledik!..