ŞAŞKIN

Lâtif MAHMAT

Yönümü şaşırdım sağ-sol nerede?
Parçalandım; gövde, baş, kol nerede?
Kimi dağa düştü, kimi de çöle,
Sana gelen kestirme yol nerede?

KİTÂBE

Mezarlığa uğrarsın güçlü, zayıf yatıyor,
Karışmış birbirine nâdan, ârif yatıyor.
Münasip görürseniz bir Fâtiha lutfedin,
Şu tümseğin altında şair Lâtif yatıyor.