RUBÂÎ

Memduh CUMHUR

Buldun mu bir âşinâ gönül, gezdin de?
Hasret çekilen nerde, kimin nezdinde?
Sessizliği mûsıkîye tercîh ederiz;
Aşk ehline bîgânelerin bezminde.