RUBÂÎ

Harun ÖĞMÜŞ

Boştur on asır sâkin ömür sürse çınar,
Zevk almaz pervâne yanan lâhza kadar…
Coşkuyla geçen zamandır ancak yaşanan,
Bin yıl heyecansız yaşamaktan ne çıkar?