NE GÜZEL!

Hızır İrfan ÖNDER

Îtikādın sağlam, amelin sağlam,
Aşkla geçirilen, hayat ne güzel!..
Ukbâya yönelik, emelin sağlam
Hasreti emziren gurbet ne güzel!..

Güzel düşünürsün güzel görürsün,
Yeryüzünde, edep ile yürürsün,
Allah için, canın dahî verirsin,
Vuslata erdiren memât ne güzel!..

Daima Allâh’a dayanırsın sen,
Hakk’ın boyasıyla boyanırsın sen,
Hakikat libâsın giyinirsin sen,
Saffeti besleyen iffet ne güzel!..

Dimağın doludur doğru fikirle,
Kalbin temizlersin çok istiğfarla,
Gündüzü oruçla, gece zikirle,
Âfiyetle geçen vakit ne güzel!..

Asla inlemezsin, elemin yoksa,
Aldırmazsın eğer selâmın yoksa,
Dinler, konuşmazsın, kelâmın yoksa,
Ümmeti süsleyen sükût ne güzel!..

Âşık İrfan her dem çile çekersin,
Vuslat hasretiyle yaşın dökersin,
Gönül bahçesine ümit ekersin,
Rahmeti celbeden zahmet ne güzel!..