GÖZYAŞI DÖKMEK

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)

Âb-ı hayattır, gözyaşı dökmek!
Arş’a kanattır, gözyaşı dökmek!

Sadra şifâdır, kalbe devâdır,
Ayna cilâdır, gözyaşı dökmek!

Mâziye pişmân, olduğumuz an,
Tevbeye burhan, gözyaşı dökmek!

Tevbe tohumdur, sîneye doldur,
Üstüne yağmur, gözyaşı dökmek!

Merhemi karmak, yâreyi sarmak,
Damlayan infak, gözyaşı dökmek!

Kâbe’de, hacda… Aşk ile secde…
Var diye vecde, gözyaşı dökmek!

Kuytuda yerler, saklı seherler,
Gözdeki cevher, gözyaşı dökmek!

Hak’tan utanmak, aşk ile yanmak,
Kevser’e kanmak, gözyaşı dökmek!

Söndüre nârı, sevdire yârı,
Er kişi kârı, gözyaşı dökmek!

Hıçkırık inler, gökyüzü dinler,
Rahmete rehber, gözyaşı dökmek!

Rabbine diz çök! Akmasa tut, sök!
Gözde açan gök, gözyaşı dökmek!

Gönlü kavurmak, kasveti kırmak,
Cennete ırmak, gözyaşı dökmek!

Ağla ki Tâlî, anla bu hâli,
Nurlu tecellî, gözyaşı dökmek!

Vezni: müfteilâtün – müfteilâtün