ELAZIĞ’DA MUHTEŞEM BİR ŞÖLEN

Şiir, edebiyat ve sanat; dünden bugüne hamiyetli, sanat dostu, şiir muhibbi idarecilerin, imkân sahiplerinin alâka ve destekleriyle ayakta durmuştur. Dün padişah ve paşaların konaklarında, meclislerinde akdedilen şiir, mûsıkî, edebiyat fasıllarının yerini bugün zamanın gelişen şartlarına uygun, ülke çapında ve dünya çapında dev organizasyonlar alıyor.

İlim, sanat ve edebiyat erbabının daha yakından tanışma, buluşma, görüşme fırsatı bulduğu bu faaliyetler; halk ile sanatkârı da buluşturuyor. Kültür-sanat politikasını birkaç popüler romancıyı reklâm ve magazin tarzı gündemde tutmak üzerine kurmuş bir medyanın varlığı, bu tür organizasyonların önemini daha da artırıyor.

Yurdun pek çok vilayet ve kazasında şiir gün ve geceleri tertiplense de bunlardan biri; organizasyonunun büyüklüğü ve ciddiyeti, başta Türk dünyası olmak üzere beynelmilel olma vasfı, verdiği ödüller ve düzenlediği etkinlik çeşitliliği ile öne çıkıyor:

Uluslararası Hazar Şiir Akşamları…

Adı şiir akşamları olsa da, panelleri, şair yürüyüşü, sinema ve tiyatro gösterimleri, resim sergileri ve okullara, ilçelere yayılan programları ile muhtevâsı oldukça geniş olan bu faaliyete, başta Valilik olmak üzere, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi tam 17 yıldır ev sahipliği yapıyor. Her yıl hayatta olan yahut gönüllerde yaşayan bir kültür, edebiyat insanı adına yapılan etkinlikler, geçen yıl Bahtiyar VAHAPZADE, 2007’de ise Cengiz AYTMATOV adına yapılmıştı. İlki 1992’de yapılan Hazar Şiir Akşamları yıllar geçtikçe faaliyet ve tesir alanını genişletiyor.

Bu yıl etkinlikler son yüzyılın büyük Türk şairi, Üstat Necip Fazıl KISAKÜREK adına yapıldı. Faaliyetler arasında üstat hakkında bir panel, üstadın piyes ve senaryosunu yazdığı tiyatro ve film gösterimleri yer alırken, ülke çapında şiir, edebiyat ve mûsıkî sahasından çok sayıda isim Elazığ’daydı.

Geçtiğimiz ay, haberini verdiğimiz üzere, dergimiz de Hazar Şiir Akşamlarının davetlileri arasındaydı. Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, şiir programlarına ve dergicilik üzerine düzenlenen panele katıldı. Şairlerin şiirlerini paylaştıkları 27 Haziran 2009 akşamı, Seyrî mahlâslı M. Ali EŞMELİ, Muhteşem Süleymaniye şiirini seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Dergicilik panelinde Yüzakı Dergimizin de aralarında bulunduğu, Türk edebiyatı dergilerinin yöneticileri, ülkemizde dergiciliğin problemleri ve geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Hazar Şiir Akşamları her yıl belirlediği bir sanat ve kültür adamına, Türk Dünyası Hizmet Ödülü’nü de takdim ediyor. Bu yıl bu kıymetli ödül, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN’a verildi.

Uluslararası programa, bu yıl Azerbaycan, Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Mısır, İran, Irak (Kerkük), Yunanistan (Gümülcine), Pakistan, Tatar-Kazan, Moğolistan ve Kıbrıs’tan panelist ve şairler katıldı.

Üstat Necip Fazıl gibi, bizim değerlerimize sahip çıkmış sanatkârlara sahip çıkan Hazar Şiir Akşamları benzeri organizasyonların sayısının artmasını diliyor, Hazar Şiir Akşamlarının ülke medyasında hak ettiği alâkayı bulmasını temenni ediyor, faaliyette emeği geçen başta Elazığ Valisi Muammer EROL olmak üzere, Belediye Başkanı Süleyman SELMANOĞLU, tertip heyeti ve bütün Elazığlıları tebrik ediyoruz.