BEN BENDEYİM / BENDE BENİM…

Sadettin KAPLAN

Bir yolun ortasındayım,
Yolcu da ben yol da benim…
Sebil çeşme tasındayım,
Akan sudan budur payım,
Sahip de ben mal da benim…

Derdi yeten
Bir cana ten
Dalda biten
Gül de benim…

Diken çakır ayak yalın,
Tül de benim şal da benim…
Yükü değilsem hamalın,
Çekmem özlemini yalın,
Arı da ben bal da benim…

Hep inleyen
Ha ben ha sen
Deve de ben
Çöl de benim…

Bir yol ki ırak ereği,
Toynak da ben nal da benim…
Yapmanın yoksa gereği,
Yıkma son kalan direği,
Balta da ben dal da benim…

Toprak da ben
Yaprak da ben
Bayrak da ben
Yel de benim…

Yollar ilden ile gider,
«Git» de benim «kal» da benim…
Bir umuttur yele gider,
Bir sevdadır çöle gider,
Mecnun da ben çöl de benim…

Murat da ben
Kanat da ben
Sanat da ben
El de benim…