BEKLETME!..

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Bekletme yollarda yaşlı gözleri,
Burcu burcu kokan sümbül ol da gel!..
Kulaklarda kalan tatlı sözleri,
Dallarda okuyan bülbül ol da gel!..

Dünyayı ısıtan bir güneş gibi,
Gönülleri yakan kor ateş gibi,
Bir sevgili yahut bir kardeş gibi,
Gonca gonca açan bir gül ol da gel!..

Uykusuz gözlerde beklenen uyku,
Çatlayan dudakta damla damla su,
En içli besteye can veren duygu,
Al yanak üstünde bir tül ol da gel!..

Kimsesiz sofranın tükenmez aşı,
Tütmeyen bacanın sökülmez taşı,
Kurumuş gözlerin sevinç gözyaşı,
Kor tutmuş gönüle bir kor ol da gel!..

Her sefer; «Gördüğün rüyâdır!» deme!
Her söze; «Yalandır, riyâdır!» deme!
«Gurbette çektiğin revâdır!» deme!
Suçları affeden bir kul ol da gel!..