NE GÜZEL!

Zahit GENÇ

Kur’ân en üstün kelâm,
Hayat Kur’ân’la güzel.
Hakk’a giden yol İslâm,
Kulluk ihsanla güzel.

Yoktan kurtul gel «var»a,
Affa gir düşme «nâr»a,
Umut bağla ki «yâr»a,
Dostluk yâranla güzel.

Sevinç ve elem bize,
Koskoca âlem bize,
Yazacak kalem bize,
İlim irfanla güzel.

Olma kötüye kıyas,
Etme ukbâda iflâs,
En güzel ziynet ihlâs,
İnsan îmanla güzel.

Ne komedi ne dram,
Neşe demektir bayram,
Kapanır gönül yaram,
Bayram kurbanla güzel.

Enginler yüce olur,
Dilimde hece olur,
Gün batar gece olur,
Günler zamanla güzel.

Her an nefsi kes, buda,
Hakk’a ömrünü ada,
Namaz en güzel edâ,
Vatan ezanla güzel.

Sarsa ülkeyi vebâ,
Olur insanlar hebâ,
Kim hükümdar, kim teb’a,
Devlet hakanla güzel.

Tek örnek ol, çek başı,
Gücün kadar yük taşı,
Kaybetme ha savaşı,
Bayrak vatanla güzel.

Tâkat kalmaz bedende,
Can pazarı Yemen’de,
Gitti gelmez deden de,
Canlar cânanla güzel.

Vuslat için tut dilek,
Dönüp duruyor felek,
Yolcu yolunda gerek,
Yollar kervanla güzel.

Öğren, öğret edebi,
Var hikmeti, sebebi,
Bir hayat sür, gül gibi,
Dünya insanla güzel.