YAVAŞ, YAVAŞ

M. Faik GÜNGÖR

Gölge uzar, yaş ilerler,
Bükülür bel yavaş yavaş.
Ağarır simsiyah saçlar,
Dökülür tel yavaş yavaş.

Atmaca bakışlı gözler,
Âmâdan merhamet gözler.
Tutmaz olur güçlü dizler.
Tükenir pil yavaş yavaş.

Tâkat yetmez çoğa-aza.
Nefes takılır boğaza.
Sığmaz kelimeler ağza,
Tutulur dil yavaş yavaş.

Can bedene ağır olur.
Duymaz kulak sağır olur.
Son isteği; çağır olur.
Toplanır el yavaş yavaş.

Uyanır tatlı düşünden.
El çeker dünya işinden.
Isınır su. Ateşinden
Savrulur kül yavaş yavaş.

Gün batar, kapanır perde.
Makam-mevki kalır yerde,
Hesap vermeye mahşerde,
Görünür yol yavaş yavaş.