KIT’A

Harun ÖĞMÜŞ

Mey sundu felek boş bulunup bir kez emelden;
Kırdım heyecandan düşürüp kâseyi elden!
Mümkün mü felek bir daha sunsun o şarâbı,
Yâhut kırılan kâseyi tâmîr edeyim ben?..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün