NEYE YARAR?!.

İhsan KARİP

Düşün bir kez eğ de o mağrur başını;
Hak için eğilmeyen düz neye yarar?!.
Pişirmiyorsa eğer kendi aşını;
Ocağında kor olsa köz neye yarar?!.

Nefse karşı savaşmak ne zormuş meğer!
Kul olmazsan Hak sana verir mi değer?
Allah rızâsı için değilse eğer;
Istırap neye yarar haz neye yarar?!.

Darda görüp mü’mini koşamıyorsan,
Kendi benlik seddini aşamıyorsan,
Âlim olsan ilmince yaşamıyorsan;
Dil doğru söylese de söz neye yarar?!.

Zannetme ki kolaydır bulmak felâhı,
Hiç ömrünce secdeden kalkmasan dahî,
Kavurup yakmıyorsa aşk-ı ilâhî;
Kabuğun gizlediği öz neye yarar?!.

Zannedersen dünyada mal-mülk hep senin,
Gözetmezsen hakkını, yoksul kimsenin,
Son defa bedenini saran kefenin
Olsa sırmalı ipek bez neye yarar?!.

Akıtırken zalimler mazlum kanını,
Rahat hissediyorsan sen vicdanını,
Alana dek Azrâil tatlı canını;
Müslüman sıfatıyla gez, neye yarar?!.

Gelir bir gün o çetin hesabın vakti,
Diyemezsin: «Bundan hiç haberim yoktu!»
Derlerse: «Defterinde bak bunlar çıktı!»
Ak çıkmazsa mahşerde yüz neye yarar?!.

Veren O’dur lutfedip türlü nimeti,
O var etti her şeyi hiç yoktan katî,
Kalp idrak etmiyorsa bu hakikati;
Görse bile beşeri göz neye yarar?!.