İLÂHÎ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Allah olsun sözümüz,
Hâlis olsun özümüz,
Hakk’ı görsün gözümüz,
Lâ ilâhe illâllah!

Aşkına dağ dayanmaz,
Gāfil niçin uyanmaz?
Gönül senden usanmaz,
Lâ ilâhe illâllah!

İnsanı aşk oldurur,
Hem nefsinden öldürür,
Maksûdunu buldurur,
Lâ ilâhe illâllah!

Hüsrandadır riyâkâr,
Ne dünyâda etti kâr,
Ne ukbâda bahtiyar,
Lâ ilâhe illâllah!

Bildik; dünyâ n’olacak,
Mahlûk fenâ bulacak,
Azrâil can alacak,
Lâ ilâhe illâllah!

Varlık, yokluk biline,
Düşme nefsin eline,
Söylet Mürid diline
Lâ ilâhe illâllah!