TÜRKMEN BEYİNİN TÜRKÜSÜ

Harun ÖĞMÜŞ

Asya bozkırlarının hür havası,
İşlemiş anlaşılan tıynetime;
Güttüğüm tek hür oluş dâvâsı
Başka gam aykırıdır fıtratıma!

Kültigin, Bilge, Oğuz, ecdâdım
Tuttu onlarla tüm âfâkı adım
Hangi set var ki geçip atlamadım?
Düşmanın engeli hiçtir atıma!

Sığmadım yurduma bir gün geldi
Benliğim sanki bir azgın seldi
Dağ-bayır dinlemeden yükseldi
Roma baş eğdi benim kudretime!

Ama beyhûde hevesmiş bunlar
Nerdedir şimdi Macarlar, Hunlar?
Varsa ırkım bugün İslâm ile var
Tanrı’nın lutfu bu din milletime!

Buldu mânâsını her bir mefhum
Hakk’a kullukta saâdet buldum
Allah uğrunda mücâhit oldum
Soyluluk geldi kılıç san’atıma

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)