FETİH GÖNÜLDE BAŞLAR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI)

Fetih gönülde başlar, gönüller kabarmalı,
Kabaran duyguların yatışması fetihtir…
Feth-i mübin zikriyle «Fettâh»a yalvarmalı,
Kol gücüyle duânın bitişmesi fetihtir.

Akşemseddin Fatih’e gönül gözüyle baktı,
İstanbul Fatih’inin yüreğini hep yaktı,
Nizâm-ı âlem fikri yeni bir çağa aktı,
Zulmetin aydınlıkla çatışması fetihtir.

Bitmeyen bir susuzluk, özlenen cânan için,
Her yüreğe nakşolan kutlu heyecan için,
Büyük müjde yolunda verilecek can için,
Nice Ulubatlı’nın yetişmesi fetihtir.

Kutlu müjde önceden vaad edilmiş berattı,
Bizans’ın kalın suru bir emsâl-i sırattı,
Şehitlik mertebesi her gönülde murattı,
Seherde bülbüllerin ötüşmesi fetihtir.

Sevdalısı olmuşlar kutlu zafer yolunun,
Sevdalısı olmuşlar ol muhabbet gülünün,
Fatih’in aklı ile Ulubatlı kolunun,
Ezelî sevda için tutuşması fetihtir.

Sabır, metanet gerek zafere ermek için,
Gemilerle karadan ummana girmek için,
Yüce Allah adıyla bir nizam kurmak için,
Yiğitlerin surlarda atışması fetihtir.

Günbeyli bilesin ki, o canlar cânânının,
Müjdesinde verdiği mukaddes fermanının,
Devlet-i ebed için şehitler kervanının,
Ebediyet yoluna katışması fetihtir.
Kabaran duyguların tutuşması fetihtir…