HUZÛR-İ RASÛLULLÂH’A ARZ-I HÂL

Hakkı ŞENER

Huzûrunda edep emreder Mevlâ,
Sakınırım yavan sözden Efendim.
Seher vakti yeller getirir m’ola
Sana salât-selâm bizden Efendim.

Sen’siz her tarafta karanlık vardı.
Güçsüzün başına dünyalar dardı.
Mazlumun gözyaşı çağlar akardı.
Vurgundu insanlık özden Efendim.

Pazartesi günü yirmi Nisan’da,
Beş yüz yetmiş birde, doğduğun anda,
Haberin duyuldu bütün cihanda,
Âlemler mest oldu hazdan Efendim.

Adını anmakla şâd oldu diller,
Sen’inle duruldu çağlayan seller,
Kokusunu Sen’den almıştı güller,
Gülüşün güzeldi yazdan Efendim.

Yüce Yaratan’ın Sen’sin habîbi,
Onulmaz dertlerin kutlu tabîbi,
Kabul eyle Hakkı gibi garibi,
Boşanınca yaşlar gözden Efendim.