GÜZELE SELÂM

Bestami YAZGAN

Gönlü muhabbete yurt olanlara,
Düşmanına bile mert olanlara,
Fakat öz nefsine sert olanlara,
Tâ cân u gönülden tazele selâm,
Sevgiye, dostluğa, güzele selâm…

Halil İbrahimce aç yüreğini,
Yûnus ol cömertçe saç yüreğini,
Aşkı bilmiyorsa geç yüreğini,
Yarından bugüne, ezele selâm,
Sevgiye, dostluğa, güzele selâm…

Dikenler açsa da cefâ çiçeği,
Aman ha solmasın vefâ çiçeği,
Şu yalan dünyanın nazlı gerçeği,
Dillerden düşmesin hâsılı kelam,
Sevgiye, dostluğa, güzele selâm…

Merhamet çiçeği dallar aşkına,
Kutlu ize hayran çöller aşkına,
Şefâat kokulu güller aşkına,
Sevgimize olsun vesile selâm,
Güzeller güzeli Rasûl’e selâm…